iptd 793链接

iptd 793链接

解后,用千金生地黄煎。如有细白星者,若发寒热,即飞蛾之凶症也。

若无新中之风寒,则无恶风恶寒之证,故仲景曰∶太阳病发热而渴,不恶寒者,为温病。在此肉起后,交纹中,髀关穴也。

邪热结瘀,血毒攻心之候∶神昏如狂,或如惊痫,喜笑怒骂,见人欲啮,舌紫而暗,口噤难开,或手足发溺毒入血,血毒上脑之候∶头痛而晕,视力蒙,耳鸣耳聋,恶心呕吐,呼气带有溺臭,间或猝发癫痫状,甚或神昏痉厥不省人事,循衣摸床撮空,舌苔起腐,间有黑点。从二间穴循食指本节后,内侧陷中,三间穴也。

质以晋三先生,以为何如?温热病首用辛凉以解,次用苦寒以清里,终用甘寒以救液,此治温热本症国中末之三法也。

若入里当下,必千金生地黄汤、陶氏黄龙加减为主;当清气分,人参白虎汤;血分,犀角地黄汤加减为主。又治暑天痧胀,腹痛欲绝者,凉水调下。

善悟者于此而细参之,思过半矣。从曲差后行五分,侠督脉之上星,傍开一寸五分,五处穴也。

Leave a Reply