javbd番号库

javbd番号库

风湿入于经络则易去,风湿入于骨髓则难祛,以骨髓属肾,肾可补而不可泻,祛风湿则伤肾,肾伤则邪欺正弱,将深居久住,而不肯遽出矣。惟气血闭塞不通,而邪转来相侮,凝滞而变为热矣。

此方大补其心肝之气血,加之祛痰开窍之药,则肝中枯竭得滋润而自苏,心内寡弱,得补助而自旺,于是心气既清,肝气能运,力能祛逐痰涎,随十二经络而尽通之,何呆病而不可愈哉!倘或惊之使醒,则气血不得尽通,而经络不得尽转,所以止可半愈也。一剂而癫止半,再剂而癫尽除也。

虚火与相火同类,庇匪比之朋,忘圣明之戴,听其直烧心中而罔顾也。方中用当归、川芎以生血,加入人参益气以开血,引代赭石去通肝气,以佐川、归之不逮,气开血通,而后邪可引而出矣。

 然而肾欲上交于心,与心欲下交于肾,必彼此能受,始庆相安。 先用一碗,少顷又用一碗。

夫司天之气,原不必尽拘一时,天气不正,感风冒寒,便变为热。气既逆矣,呕吐何能遽止,胸中无物,而作虚满、虚痞之苦,以致神不守舍,随吐而越出于躯壳之外,故阴阳人鬼尽能见之也。

凡人脾土健旺,必能散精于肺,通调水道,下输膀胱,水精四布,五经并行,何致水气之上侵。春月伤风出汗,胃干燥,渴欲饮水,是春温之症,火邪入膀胱,非太阳之伤寒也。

Leave a Reply